ترکیب و تلفظ حروف آلمانی

ترکیب و تلفظ حروف آلمانی - دویچفا | DeutschFa

در مطلب قبل با « ترکیب حروف صدادار » در زبان آلمانی و تلفظ آنها آشنا شدیم. در این مطلب به ترکیب و تلفظ حروف آلمانی (حروف بی صدا) می پردازیم.

ترکیب و تلفظ حروف آلمانی

همان طور که قبلا گفته شد:

از میان حروف الفبای آلمانی، حروف زیر صدادار هستند:
a,o,u,i,e
ما بقی حروف الفبای آلمانی حروف بی صدا هستند.

هرگاه قبل از حرف h حروف صدادار i و یا e بیاید، حرف h خوانده نمی شود  حرف صدادار قبل از آن کشیده تلفظ می شود:

sehrخیلی
ihnenآنها (ضمیر)

ترکیب حروف c و h (به صورت ch) صدای «ش» می دهد:

ichمن

اگر قبل از ch، یکی از حروف a، o، u و au بیاید، صدای «خ» می دهد:

die Nachtشب
die Tochterدختر
das Buchکتاب
Auchهمچنین

اگر نشانه تغییر صوت (Umlaut) روی حرف قبل از ch بیاید، صدای «ش» می دهد:

die Nächteشب ها
die Töchterدختر‌ها
die Bücherکتاب‌ها

ch گاهی اوقات صدای «ک» می دهد:

Charakterرفتار

ck، «ک» تلفظ می شود:

Glückشادی

sch، «ش» تلفظ می شود:

Schülerمحصل، دانش آموز (مذکر)
Schuleمدرسه

tsch، «چ» تلفظ می شود:

Deutschlandآلمان
Deutschآلمانی

chs، به صورت «ks» (x)» تلفظ می شود:

Wachsموم

tion، «تْسیون» تلفظ می شود:

die Generationنسل

dt، «ت» تلفظ می شود:

die Stadtشهر

هر گاه بعد از حرف s حرف t و یا p بیاید، به ترتیب «شت» و «شپ» خوانده می شود:

Studentدانشجو
spielenبازی

اگر بعد از حرف s حروف صدادار بیاید، حرف s، «ز» تلفظ می شود:

sagenگفتن
sehenدیدن

ig در پایان کلمه صدای «ایگ» یا «ایش» می دهد:

wenigکم
zwanzigبیست

ph به صورت f (ف) تلفط می شود:

Physikفیزیک

pf در ابتدای کلمه، صدای «پْف» می دهد:

das Pferdاسب

حرف v، صدای «ف» می دهد:

der Vaterپدر

حرف v، صدای «و» نیز می دهد:

Vaseگلدان

ss، «س» تلفظ می شود:

das Wasserآب

حرف ß، همان ss است و «س» تلفظ می شود:

äußernبیان کردن

qu، «کو» تلفظ می شود:

quellenتورم
توجه: جهت شنیدن تلفظ درست کلمات، می توانید از مترجم گوگل و قسمت تلفظ صوتی آن استفاده کنید. تلفظ حروف با شنیدن و تکرار کلماتی که شامل آنها (حروف) می شوند، با گذشت زمان برای شما مشخص و راحت تر می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *