حروف الفبای آلمانی

حروف الفبای آلمانی - دویچفا | DeutschFa

حروف الفبای آلمانی

حروف الفبای آلمانی – اولین پست آموزشی و اولین مطلب آموزش زبان آلمانی رو اختصاص می دم به حروف الفبای زبان آلمانی. در این پست حروف الفبای زبان آلمانی به همراه تلفط، معرفی می شوند.

حروف الفبای آلمانی، بسیار شبیه به حروف الفبای انگلیسی است، با این تفاوت که الفبای آلمانی چهار حرف بیشتر از الفبای انگلیسی دارد. این چهار حرف عبارتند از:

ä, ö, ü و ß

در زبان آلمانی به این دو نقطه (..) umlaut گفته می شود و صدای حروفی که روی آنها قرار می گیرد را تغییر می دهد که این حروف به صورت بالا نوشته می شوند.

همچنین تلفظ حروف الفبای زبان آلمانی با تلفظ آنها در زبان انگلیسی مقداری متفاوت است.

حروف الفبای آلمانی و تلفظ آنها:

حرفتلفظصوت
aآ
bبِ
cسِ
dدِ
eاٍ
fاِف
gگِ
hها
iایی
jیات (یوت)
kکا
lاِل
mاِم
nاِن
oاُ
pپِ
qکو
rاِر
sاِس
tتِ
uاوو
vفاو
wوِ
xایکس
yاُپسیلون
zتسِت
äاِ
öاُ
üاُیو
ßاس تزت

از میان حروف الفبای آلمانی، حروف زیر صدادار هستند:

a,o,u,i,e

ما بقی حروف الفبای آلمانی حروف بی صدا هستند.

تلفظ حروف Umlaut به صورت زیر می باشد:

هر گاه دو نقطه روی حرف a قرار گیرد، به صورت ä نوشته می شود و صدای حرف e ( __ِ) می دهد. مثال:

Träneاشک

هر گاه دو نقطه روی حرف o قرار گیرد، به صورت ö نوشته می شود و تقریباً صدای eo ( دهان را گرد کرده و سعی کنید حرف اُ را از ته گلو تلفظ کنید) می دهد. مثال:

Schönزیبا

در حالی که اگر این کلمه را “شُن”تلفظ کنیم معنای کلمه تغییر می کند:

Schonحالا

هر گاه دو نقطه روی حرف u قرار گیرد، به صورت ü نوشته می شود و به صورت اِیو تلفظ می شود. مثال:

Schülerمحصل (پسر)

 

پ.ن: این پست در آینده به روز خواهد شد…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *