ترکیب و تلفظ حروف آلمانی - دویچفا | DeutschFa

ترکیب و تلفظ حروف آلمانی

در مطلب قبل با « ترکیب حروف صدادار » در زبان آلمانی و تلفظ آنها آشنا شدیم. در این مطلب به ترکیب و تلفظ حروف...

ترکیب حروف صدادار - دویچفا | DeutschFa

ترکیب حروف صدادار

در مطلب قبل با «حروف الفبای آلمانی» و تلفظ آنها آشنا شدیم. همچنین با حروف صدادار در «زبان آلمانی» نیز آشنا شدیم. در این پست...