ترکیب حروف صدادار - دویچفا | DeutschFa

ترکیب حروف صدادار

در مطلب قبل با «حروف الفبای آلمانی» و تلفظ آنها آشنا شدیم. همچنین با حروف صدادار در «زبان آلمانی» نیز آشنا شدیم. در این پست...